Dla autorów

Wskazówki edytorskie

1. Tekst powinien być zapisany w formacie programu Microsoft Word (.doc, .docx).

2. Powinien być wyjustowany, podzielony na części, pisany czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5 wiersza i marginesami 2,5 cm z każdej strony, bez dodatkowych odstępów po akapitach.

3. Tytuł proszę zapisać czcionką Times New Roman 14 bold, śródtytuły czcionką grademiners Times New Roman 12 bold. Wszelkie podkreślenia wyróżniamy przez rozstrzelenie czcionki (2 pkt), nigdy spacjami, pogrubieniami czy podkreśleniami.

4. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie, wyrażenia obcojęzyczne pisać kursywą. Jeżeli cytatzawiera w sobie cytat, stosujemy cudzysłów francuski «». Dłuższe cytaty (co najmniej 3 linijki) zapisujemy czcionką Times New Roman 11, przed cytatem i po nim zostawiamy światło. Pominięcie fragmentu przytaczanego tekstu zaznaczamy […], nie (…).

5. Nie należy stosować miękkiego łamania wierszy (shift+enter) ani wielokrotnej spacji.

sizzling hot online sizzlinghot.biz spielen

6. Stosujemy następującą formę przypisów:

Imię i Nazwisko, Tytuł książki. Podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. xx.

  • w przypadku artykułów w czasopismach:

Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok nr [np. 2000 nr 1], s. xx.

  • w przypadku artykułów w książkach:

Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu, [w:] Imię i Nazwisko autora książki, Tytuł książki . Podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. xx.

  • w przypadku dzieł redagowanych:

Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł książki. Podtytuł, pod red. Imię i Nazwisko, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. xx.

  • w przypadku tłumaczeń:

Imię i Nazwisko autora, Tytuł dzieła, przeł. Imię i Nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. xx.

  • w przypadku cytowania za kimś:

Imię i Nazwisko cytowanego, Tytuł dzieła, [cyt. za:] Imię i Nazwisko autora książki, Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, s. xx.

  • jeżeli powtarza się utwór danego autora:

Imię i Nazwisko, dz. cyt., s. xx.

  • jeżeli kolejny przypis odnosi się do tego samego dzieła:

Tamże, s. xx.

  • jeżeli kolejny przypis odnosi się do dzieła tego samego autora, ale o innym tytule:

Tegoż, tejże [w zależności od płci], Tytuł dzieła, wydawnictwo miejsce i rok wydania, s. xx.

7. Prosimy nie

załączać bibliografii.